A sütik segítséget nyújtanak szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön hozzájárulását adja a sütik használatához. Többet erről.

GYFK - Automatikus dugaljsorok

Permanens üzemmód a digitális mester-szolga funkciós automatikus dugaljsoron

A permanens üzemmód aktiválása:
- Végezze el az automatikus kapcsolási küszöb beállítási lépéseit.
- A "Slave on" (szolga be) lámpa villogása alatt (5. pont) nyomja meg újra a "Learn" (tanul) gombot kb. 3 másodpercig. Az automatikus kapcsolási küszöbérték beállítása ezzel véget ér és aktiválódik a szolga-dugaljak számára a permanens üzemmód. A permanens üzemmód deaktiválása:
- Egyszerűen hajtson végre újból egy automatikus kapcsolási küszöbérték beállítást.

Milyen előnyei vannak a digitális mester-szolga funkciónak?

Ezeknél a készülékeknél a kapcsolási küszöbértéket gombnyomással automatikusan be lehet állítani. Ha a mester-szolga funkcióra átmenetileg nincs szüksége, kívánság szerint permanens üzemmódba aktiválhatja a szolga-dugaljakat. A dugaljsor ekkor úgy működik, mintha a mester-szolga funkció nem is létezne. A betáplált kapcsolási küszöb, ill. a permanens üzemmód akkor is megmarad, ha a mester-szolga dugaljsort átmenetileg kikapcsolják.

Hogyan állítom be a kapcsolási küszöbértéket egy digitális mester-szolga funkciós automatikus dugaljsoron?

Ezeken a készülékeken automatikus kapcsolási küszöb beállítás van, amelyet gombnyomással lehet indítani:
1. A f�'kapcsolóval bekapcsolható automatikus dugaljsor.
2. Dugaszolja be a mester-készüléket a mester-dugaljba.
3. A mester-készülék készenléti állapotban legyen vagy kapcsolja ki, ha nem ezekben az állásokban lenne.
4. Tartsa nyomva a Learn" (tanul) gombot az automatikus dugaljsoron kb. 3 maásodpercig, amíg a "Slave on" (szolga be) lámpa villogni nem kezd.
5. A "Slave on" (szolga be) lámpa csak rövid ideig villog. Ez alatt az id�' alatt a mester-készülék készenléti áramfelvételét automatikusam kiszámítják és mentik a kapcsolási küszöbértéket.
6. Ha a "Slave on" (szolga be) lámpa már nem villog, a beállítási folyamat befejez�'dött. Az automatikus kapcsolási funkció ezzel üzemkész. "

Hogyan állítom be a kapcsolási küszöbértéket egy beállító-szabályzós automatikus dugaljsoron?

1. Dugja be a mester-készüléket a mesterdugaljba és kapcsolja be.
2. Lassan és óvatosan forgassa a kapcsolási küszöb beállító szabályzóját, amíg olyan állást nem talál, ahol a szolga-dugaljak be és kikapcsolnak. Jegyezze meg ezt a szabályozó állás 1-gyel. (Nagyobb áramfelvételű fogyasztóknál a szolga-dugaljak mindig bekapcsolva maradnak).
3. Kapcsolja ki a mester-készüléket, hagyja azonban bedugaszolva.
4. Lassan és óvatosan forgassa a kapcsolási küszöb beállító szabályzóját, amíg olyan állást nem talál, ahol a szolga-dugaljak be és kikapcsolnak. Jegyezze meg ezt a szabályozó állás 2-vel. (Készenléti állapot nélküli vagy készneléti állapotban keveset fogyasztó készülékeknél a szolga-dugaljak mindig kikapcsolva maradnak).
5. A beálíltó szabályzót most forgassa az 1. és 2. szabályozási állás közé középre. (Azokban az esetekben, ahol nem tudott 1. vagy 2. szabályozási helyzeteket meghatározni, állítsa a szabályozót a két széls�' állás közé középre)

Mire tudok használni egy automatikus (mester-szolga) dugaljsort?

Egyetlen, a mester-kapcsolóba csatlakoztatott készüléknek a Be- / Kikapcsolásával a szolga-dugaljakba dugaszolt valamennyi további készüléket automatikusan vele együtt be és ki lehet kapcsolni. Mester-készülék lehet pl. egy számítógép, és a szolga-készülékek hozzá a pl. a monitor, nyomtató, modem, stb. az automatikus vezérlésben. Természetesen vezérelhet�'k TV, rádió, vev�'készülék, stb. kombinációi is .