A sütik segítséget nyújtanak szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön hozzájárulását adja a sütik használatához. Többet erről.

GYFK - Túlfeszültség-védelem

A túlfeszültség-védelmi berendezés egy túlfeszültség után még működőképes?

Ez a túlfeszültség nagyságától és gyakoriságától függ. Ha a véd�'készülék nincs túlterhelve (lásd a maximálisan levezethet�' áramer�'sséget), a túlfeszültség-védelmi készülék továbbra is üzemképes egy túlfeszültség fellépése után is. Ez a leggyakoribb eset, amelyb�'l Ön semmit sem vesz észre. Ön csak a működ�'képességet észleli az ellen�'rz�'-lámpák égésén.

Alkalmas-e valamennyi DSL-szolgáltató és DSL-modem/router a mi túlfeszültség-védelmünkhöz?

A mi túlfeszültség-védelmünk alapvet�'en használható minden DSL-csatlakozáshoz. Miután id�'közben olyan nagyszámú DSL-szolgáltató és DSL-modem/router jelent meg a piacon, nem ismerhetünk már minden változatot. Számos szolgáltató kínál különleges készülékeket, amelyek több funkciót egyesítenek egyetlen házon belül (pl. leválasztás, telefon-berendezés, DSL-modem, router). Ezeket a gyártómű saját dugaszolóval látja el, amelyek esetleg nem kompatibilisek a mi RJ-45 dugaljunkkal. Számos problémát meg lehet oldani adapterekkel, ezt azonban egy szakembernek a helyszínen kell tisztázni.

Mit jelent a 4.500 A / 15.000 A / 30.000 A stb. a túlfeszültség-védelmi berendezéseken?

Ezek az adatok az alkalmazott véd�'elemek maximális levezet�'-áramer�'sségét jelentik. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb túlfeszültséget képes a készülék károsodás nélkül elviselni, ill. annál gyakrabban tud kisebb túlfeszültségeket üzemzavar-mentesen levezetni. Más azavakkal, ezekkel az amperszámokkal növekszik a túlfeszültség-védelmi készülék teljesít�'-képessége és élettartama.

Milyen korlátozások vannak a DSL-vezetékek túlfeszültség-védelménél?

Mivel a DSL-jelek rendkívül érzékenyek, a túlfeszültség-védelmi készülék pótlólagos jelcsillapítása számos esetben hátrányosan befolyásolhatja a DSL-kapcsolatot (pl. csökkentett átviteli sebesség vagy a kapcsolat többszöri megszakadása révén). Hogy ez a probléma jelentkezik-e vagy sem, az Ön csatlakozásának a DSL jelmin�'ségét�'l függ. Ez azonban még tovább függ a csatlakozási pont, és az átjátszó állomás közötti távolságtól, az alkalmazott vezeték keresztmetszetét�'l, és az esetleg meglev�' zavarások er�'sségét�'l. Olyan konkrét nyilatkozatot, hogy a túlfeszültség-védelem az Ön alkalmazási esetében problémamentesen használható-e vagy sem, sajnos nem lehet tenni. Általában a nagy átviteli teljesítményű DSL-csatlakozások az alkalmazott magasabb frekvenciák miatt különösen érzékenyek, és emiatt inkább problémásak.

Hogyan működik a biztosító a TV-t a telefonnal, ill adatvezetékekkel összekötő közös vezetéknél?

A túlfeszültség-védelem működése alatt a nagy adatátviteli mennyiségek védelmére alkalmazott védőelemeket kell érteni.

Hogyan működik egy túlfeszültség-védelmi berendezés?

Speciális véd�'elemek, pl. varisztorok és gázlevezet�'k használatával, az esetleg felmerül�' túlfeszültségeket elviselhet�' mértékre csökkentikt. Ezek a véd�'elemek a másodperc törtrésze alatt kis ohmos ellenállásúak lesznek, és gondoskodnak a potenciál-kiegyenlítésr�'l. Átvitt értelemben ezek a véd�'elemek a vízrendszerek egyfajta nyomásbiztosító szelepeinek felelnek meg. ha a víznyomás felszökik, a szelep kinyit, és leereszti a nyomást, miel�'tt a vízvezeték megrepedhetne.

Hogyan vannak ellátva túlfeszültség-védelemmel a mi RJ-45 aljzataink?

A mi túlfeszültség-védelemmel ellátott RJ45 aljzatos készülékeink alkalmasak az ISDN-hez és a DSL-hez, a tűbeültetésük az alábbi: 1 / 2 érpáros -> nincs bekötve 3 / 6 érpáros -> védett (ISDN S0) 4 / 5 érpáros -> védett (ISDN S0 vagy DSL) 7 / 8 érpáros -> nincs bekötve A túlfeszültség-védelemmel ellátott készülékek nem alkalmasak Ethernet-kapcsolatok létesítésére.